Čas na změnu 15

3. října 2014 v 21:04 | yellow |  Čas na změnu
Severusi,
už tu nemůžu o moc déle zůstat. Udělal jsem to, kvůli čemu jsem přišel. Aspoň si to myslím. Kdo si může být jistý? I tak jsem tu pravděpodobně zůstal déle, než jsem měl. Pokouším se namluvit sám sobě, že je to proto, že se musím přesvědčit o věcech, které jsem změnil. Ale pravdou je, že nedokážu snést myšlenku na to, že tě opustím. Doufám, že jsem neudělal chybu, když jsem tě nechal s Jamesem, Remusem a Siriusem. A i kdyby to tak nebylo, nedokážu najít dostatek energie, aby mi to vadilo. Myšlenka, že procházíš zbytkem svého života zahořklý a osamocený je nesnesitelná, a já to nemůžu dovolit.


3. prosince 1975
Jak říjen přecházel v listopad, Harry sledoval, jak se rozvíjí vztah mezi Severusem, Jamesem, Siriusem a Remusem. Cítil, jak se kousek po kousku uvolňují striktní omezení, která Severus nasadil na své chování a pocity. Stále zůstával sarkastický a povýšený, ale vypadalo to, že tyto jeho vlastnosti ve skutečnosti prohlubují jeho vztah s Poberty místo toho, aby je odrazovaly. Přinesl do skupiny zcela novou dynamiku a vypadalo to, že to všichni oceňují.
Harryho život pokračoval docela klidně. Trávil každou noc v Severusově pokoji, dokud jeho milenec konečně neudělal přítrž jeho časným ranním odchodům.
"Jonathone, to tvoje tápání po mém pokoji před svítáním je neakceptovatelné a rozčilující. Buď se sem nastěhuj, nebo sem nelez!" Harry se jenom široce usmál, překlopýtal k posteli a těžce přistál na Severusovi, protože zakopl o vlastní boty ležící vedle postele.
"Hej, tady jsou moje boty!" vykřikl Harry potěšeně.
"Slez ze mě, ty nemehlo!" Harry se smál a užíval si pohledu na svého rozcuchaného, rozespalého milence, jak přes sebe přetahuje přikrývku. "Já to myslel vážně, Jone. Jdi! Pryč!" zařval Severus a zahrabal se pod přikrývku.
Harry přelezl kupu pokrývek, dokud se nedostal do bodu, kde předpokládal, že by měla být Severusova hlava. "Taky tě miluju, Seve," zašeptal. "Dneska si sem přenesu kufr."
"O to se postarám!" odsekla hromada pokrývek. "Tenhle nesmysl už pokračuje příliš dlouho."
Cestou na snídani se Harry nemohl zdržet širokého úsměvu. Přestože by se nenazval šťastným, dosáhl takové spokojenosti, která mu do té doby připadala zcela mimo dosah.
Avšak ten den neměl skončit tak poklidně, jako začal.
Když to odpoledne procházeli cestou do sklepení přes Velkou síň, upoutal jejich pozornost rozruch, který v ní právě probíhal. Harry rozpoznal Siriusův naštvaný hlas a Jamesův tichý naléhavý hlas a bleskově se schoval za dveře.
"Toto je nepřijatelné, řediteli! Tito chuligáni demolují mé skleníky až příliš často! Požaduju, aby byli potrestáni. Přísně potrestáni." Harry ten hlas rozpoznal jako hlas profesorky Prýtové. Za chvilku jí odpověděl Brumbálův obvyklý sladký hlas.
"Skutečně, madam, tentokrát zašli příliš daleko, souhlasím." Ticho se natahovalo, až konečně pokračoval. "Samozřejmě vás nechám vyměřit jakékoli potrestání, které uznáte za vhodné."
"No, pro začátek," spustila profesorka Prýtová. "Dnes večer se mnou budou mít trest. Budou se starat o sazeničky mandragor. Je jich hodně a potřebují přesadit."
"Ne!" zařval Sirius a Harry se zamračil. Dokonce ani Sirius většinou otevřeně neprojevoval učitelům neúctu.
"Prosím, mladý muži?" otázala se profesorka Prýtová.
"Dnes večer nemůžeme, madam Prýtová," odpověděl James mnohem mírnějším hlasem. "Prosím, nešlo by to v pátek? Vezmeme si i dvě noci za sebou, abychom dokončili práci."
"Obávám se, že váš společenský kalendář mě vůbec nezajímá, moji mladí problémisté," rozzlobila se. "Budu vás očekávat přesně v deset." Otočila se a odkráčela z Velké síně. Když kolem nich procházela, Harry se přitiskl ke dveřím a všiml si, že Severus tiše stojí vedle něj.
"Řediteli, prosím," rozhovor v síni se opět rozproudil. "Víte, že dnes nemůžeme…" začal Sirius, ale Brumbál ho okamžitě přerušil.
"Siriusi, je mi to líto, ale musíte. Možná, že v budoucnu budete opatrněji zvažovat následky svých činů," řekl letitý profesor a procházeje kolem Harryho a Severuse, odešel ze síně.
James se Siriusem pokračovali dál do síně a jejich hlasy slábly. Harry zaslechl už jen několik vět, než jejich hlasy zcela utichly.
"Co budeme dělat, Jamesi?" zeptal se Sirius zoufale.
"Bude to v pořádku, Siri. Zkus se nebát," odpověděl James.
Harry se zamračil a odstoupil ode dveří. Severus se za oběma chlapci díval se znechuceným výrazem. "Myslíš, že James přežije, když nestihne rande s Lily?" zeptal se sarkasticky.
Harry neodpověděl a následoval ho kolem síně, dolů po schodech do sklepení. Rozhodl se, že nechá Severuse myslet si, že ten rozruch byl kvůli milenecké schůzce, ale on věděl pravdu.
Dnes v noci bude úplněk a Remus bude sám.
Té noci vytáhl Harry zdráhajícího se Severuse na astronomickou věž. Černooký chlapec stále kvůli tomu výletu pěnil a Harry věděl, že později bude na místě nějaké odškodnění.
"Astronomická věž, Jonathone? Jaké to klišé. Co přijde příště? Vyznání nehynoucí lásky?" posmíval se Severus, když vylezli na věž.
"Namouduši, Severusi!" odpověděl Harry. "Máš v sobě aspoň trochu smyslu pro romantiku?"
Severus si odfrkl a unaveně se posadil na nedalekou římsu. "Co je romantického na šplhání se z nejnižšího místa na hradě na jeho nejvyšší bod? Výlet, který nám zabral skoro patnáct minut, podotýkám. A proč? Abychom si nechali umrznout koule?" zavrčel.
Harry si nemohl pomoct, ale musel se smát. "Domů je to pořád z kopce, Seve."
Harry se posadil vedle svého milence na okenní římsu, přitulil se k němu a zašeptal ohřívací kouzlo.
"Musím přiznat," ozval se po pár minutách Severus, "že to nakonec neshledávám tak nepříjemným." Harry se usmál a natočil krk, aby ho mohl políbit.
"To jsem rád," řekl chraplavě. Když se chtěl odtáhnout, Severus ho znovu políbil a tentokrát polibek prohloubil. Harry při tom výpadu zasténal, chytil ho rukama kolem krku a snažil se ho přitáhnout co nejvíc k sobě. Najednou ticho prořízlo hlasité zmučené zavytí, odrazilo se od věže a utichlo. Harry cítil, jak Severus ztuhl, odtáhl se a s obavou se podíval z otevřeného okna.
"Úplněk," zašeptal. "Není divu, že…" Nedokončil. Otočil hlavu k Harrymu.
"Co se děje, Seve?" zeptal se Harry, přestože přesně věděl, o co jde. Severus dlouho na Harryho zíral, pak zavrtěl hlavou a znovu vyhlédl z okna. Harry se na něj nezlobil, že mu o Remusovi neřekl. Zmijozelův slib nikomu tu informaci neprozradit byl silný. Dokázal dobře udržet tajemství.
Stejně tak mu Harry nemohl říct pravý důvod, proč chtěl, aby šli na astronomickou věž právě tento večer. Obával se o svého přítele, který byl smutný a osamělý a sám pobíhal po Zapovězeném lese.
Harryho vytrhl z myšlenek Severus, který ztuhl.
"Co…" začal Harry, ale okamžitě viděl důvod chlapcova strachu. Z lesa vyklopýtala velká stínová postava. Tmavý obrys udělal dva kymácivé kroky a zhroutil se na zem.
"Remus!" vyjekl Harry a vůbec si nevšímal Severusova šokovaného výrazu. Seskočil z okna a upaloval ke dveřím. Na mysli měl jedinou věc: pomoci svému příteli. Právě když rozrazil těžké dveře, někdo ho zezadu pevně chytil.
"Pusť mě, Seve!" zařval a zatlačil do těla za sebou. Ale Severus měl pevný stisk a nechystal se Harryho pustit.
"Ne, Jone," zařval také. "Nemůžeš. Je to monstrum."
Harryho vztek vzkypěl. Jeho magie vzplála a mrštila jeho milencem přes celou místnost a na druhé straně skončil roztažený na zemi. "Jak se opovažuješ?!" procedil, otočil se k otřesenému chlapci a přešel k němu. "Je to jenom vyděšené, osamocené děcko, které bylo proti své vůli vrženo do tohoto bláznovství. Jestli by to měl někdo chápat, myslel bych, že bys to měl být ty!" zaječel.
Severus se roztřeseně postavil, neschopný skrýt bolest v očích při Harryho vzteklých slovech. "Já to vím, Jone," řekl sotva slyšitelně a vztáhl k němu prosebně ruce. "Špatně jsem se vyjádřil. Omlouvám se." Severus se odmlčel, povzdechl si a odhrnul si své dlouhé černé vlasy z obličeje. "Ale faktem zůstává, že v tuto chvíli tě Remus nepoznává. Je zvíře v každém slova smyslu, a když mu dáš šanci, bez rozmýšlení tě zabije. Musíš postupovat opatrně."
Harry zaklel a rychle se otočil ke dveřím. Když dorazil ke schodům, již běžel. "Já to vím, Seve," zavolal, když sbíhal ze schodů. "Proč se ke mně pořád chováš jako k idiotovi?" stěžoval si, zatímco běžel pryč.
Severus ho následoval dolů po schodech a cestou protočil oči. "Možná proto, že mi k tomu pokaždé zavdáš záminku," zamumlal si pro sebe.
Severus vybíhal ze vstupní síně právě tehdy, když Harry mizel dveřmi do jednoho z největších skleníků, který byl východně od hradu. Bezpochyby aby přitáhl Blacka a Pottera, pomyslel si a vzdychl. Aspoň že neběžel hlava nehlava do lesa. Právě když mu tato myšlenka prolétla hlavou, znovu se ozvalo bolestivé zavytí. Předtím, než mohl Severus zpochybnit své motivy, běžel k tomu zvuku. K lesu a k Remusovi.
Harry vpadl do skleníku, v běhu vrazil do stolu plného prázdných květináčů, a jak prudce zabrzdil, srazil jich polovinu na zem. "Profesorko Prýtová!" zavolal. "Posílá mě profesor Brumbál, abych okamžitě přivedl Siriuse a Jamese," lapal po dechu.
Profesorka Prýtová si založila ruce na své plné boky a nevěřícně se zeptala, "A proč přesně by to dělal, pane Harrisone?"
"Ehm… nejsem si jistý, madam," řekl udýchaně. "Něco kvůli následkům jejich činů, aspoň myslím," dokončil.
Profesorka Prýtová se na něj zářivě usmála, a pak se otočila ke dvěma dříve zmateným, nyní vyděšeným chlapcům u stolu. "Slyšeli jste pana Harrisona, chlapci. Běžte. Zítra večer vás budu očekávat, abyste tu práci dokončili."
Nikdo nezaváhal. James čekal jen do chvíle, než se dostali z profesorčina doslechu, než promluvil. "Co se sakra děje, Jone?" zasyčel a zatáhl Harryho za ruku do stínu vedle skleníku.
"Jo, ven s tím," řekl Sirius předstíraje vážnost. "Protože jestli nás Brumbál chce doopravdy vidět, prchám a měním si jméno."
Harry neztrácel čas podrobnostmi. Stále byl bez dechu po svém dlouhém běhu z astronomické věže, takže jen zavrtěl hlavou a řekl, "Remus."
Než si stačil všimnout změny, Sirius byl ve své psí podobě a plnou rychlostí běžel k lesu. James na Harryho sekundu zíral, a pak se zeptal, "Jak jsi…"
"Později," řekl Harry a stále lapal po dechu. Mávl rukou směrem, kde se Remus poprvé vynořil ze skrytu stromů. "Potřebuje tě."
James už nezaváhal ani na sekundu. Přestože se neproměnil do své zvířecí podoby, vyrazil takovým tempem, kterému se Harry ve svém současném udýchaném stavu nemohl vyrovnat.
Když Harry konečně dorazil k místu, kde se z lesa vynořil Remus, šokovaně se zastavil při pohledu, který se mu naskýtal. Severus seděl na trávě s hlavou zraněného vlkodlaka v klíně a roztřesenýma rukama ho hladil po husté srsti. Sirius, stále jako Tichošlápek, ležel stočený proti Remusovi, hlavu přitulenou k vlkodlakovu krku a obezřetně Severuse sledoval. James stál stranou, pusu v šoku otevřenou. Harry si pomyslel, že vypadá, jako by tak již nějako dobu byl.
Harry se připojil ke svému otci a jemně mu položil ruku na rameno. Otočil se a potichu mu promluvil do ucha. "Jak dlouho tak jsou?" zeptal se.
James vypadal trochu zmateně, když se k Harrymu otočil. Zvedl ruku, aby si sundal brýle a pokusil se je očistit špinavým trikem, které měl na přesazování mandragor. Vypadalo to, že si vůbec neuvědomuje, že je špiní ještě víc. Harry mu je jemně vytáhl z ruky, co nejlíp je očistil o rukáv svého hábitu a vrátil mu je zpět. James si je beze slova vzal zpět, nasadil si je a rychle zamrkal, pozoruje tři těla ležící propletená na trávníku.
Právě když se Harry chystal svou otázku zopakovat, James promluvil. "Byli tak, když jsem se sem dostal. Remus pozná Siriuse po čichu a nikdy by mu neublížil." Usmál se a smutně zavrtěl hlavou. "Ale tu druhou situaci nedokážu vysvětlit."
Harry opatrně došel k Severusovi a pomalu si vedle něj klekl. Velmi jemně mu odhrnul vlasy, které se mu svezly tak, že zakrývaly obličej. Když druhý chlapec ucítil Harryho dotek, zvedl hlavu a podíval se na něj. Harry byl šokován, jak bledě vypadal. Celé tělo se mu chvělo a Harry dokonce slyšel, jak mu jektají zuby.
"Je ti zima?" zeptal se s obavou.
Severus pomalu zavrtěl hlavou. "Ne," zašeptal. "Jsem jen vyděšený."
Harry nedokázal zadržet výbuch hysterického smíchu. Naklonil se ke svému milenci a chytil ho kolem ramen, aby mu nabídl podporu. "Zvládáš to velmi dobře," řekl.
Teď byla řada na Severusovi, aby se zasmál, ale tak tlumeně, jak jen mohl. "Ani náhodou," řekl šeptem. "Cítím se, jako bych se měl každou chvíli počůrat."
Harry se předklonil, aby ho jemně políbil na spánek. "Vedeš si dobře," zašeptal. "Jsi zraněný?"
Severus zavrtěl hlavou, ale kývl k nehybnému vlkodlakovi v náručí. "Ale myslím, že Remus je," odpověděl.
"Jak moc?" zeptal se Harry a pokoušel se na vlkodlaka podívat z větší blízkosti.
"Není to vážné," odpověděl Sirius, který se rychle a bez námahy přeměnil zpět do své lidské podoby. "Cítím trochu krve, ale ne moc. Z větší části je jen vyčerpaný. Hádám, že ho asi dlouho pronásledovali."
Pokud by to bylo možné, Harry by si myslel, že Severusovi obočí při Siriusově prohlášení vylétlo z čela. "Myslíš tím, že existují nějaké věci, kterých se bojí?" zeptal se nevěřícně.
James se sklonil. Jednu ruku položil na Severusovo rameno a druhou na Remusovu srst a začal ji jemně hladit. "Samozřejmě, Severusi. V Zapovězeném lese jsou věci, které by vyděsily každé živé stvoření." Povzdechl si a pohlédl na Siriuse. V přítelových očích viděl dvojnásobnou vinu, jakou sám cítil. "Měli jsme být s ním. Společně jsme v mnohem větším bezpečí."
"Co se stalo, stalo se," řekl Severus. "A to, že se tím budete užírat, vám nic nepřinese."
Sirius se na něj překvapeně podíval. Jeho dlouhé vlasy byly zcuchané od běhu k příteli. "Díky, Seve," řekl. "Myslím, že díky tobě se cítím líp."
Jak Harry, tak James si pobaveně odfrkli, ale Severus se jen trochu usmál. "Nedopusť, aby ti to stouplo do hlavy, Blacku," řekl suše.
Příští hodinu zůstala skupinka potichu. Pak se ozval Sirius. "Teď se přemění," varoval je šeptem. Harry se připravil na srdcervoucí pohled. Dosud viděl Remuse měnit se jen jednou, ve třetím ročníku v Bradavicích, a dokonce i s věkem získanými zkušenostmi Remus křičel a řval bolestí.
Severus se vedle Harryho neklidně zavrtěl. "Asi bych měl odejít," navrhl. Ale když se pokusil zvednout, Harry ho zadržel.
"Ne, Seve," řekl. "Remus ti až dosud důvěřoval natolik, aby ti dovolil postarat se o něj, tak s ním prosím zůstaň i teď."
James se Siriusem kývli a pak byl jakýkoli další rozhovor přerušen, protože se Remus začal přeměňovat. Naučený měsíci a měsíci strávenými v Bradavicích potlačovat své výkřiky, Remus se svíjel a zmítal v jejich náručích, kňoural a pak brečel, když již dále nemohl vydržet zticha. Když byla jeho proměna u konce, Remus v Severusově náruči ochabl a po tvářích mu volně tekly slzy.
Sirius na něj tiše a konejšivě mluvil, pomáhaje mladému vlkodlakovi ovládnout se, zatímco James zkoumal hluboký škrábanec na jeho boku. "Není to kousnutí nebo škrábnutí od zvířete," řekl a podíval se na ostatní chlapce. "Myslím, že nebude vadit, když to ošetříme sami."
Harry si sundal školní hábit a přehodil ho přes Remusovo chvějící se tělo. Vlkodlak se vzpamatovával pomalu, ale ihned si všiml, kdo ho drží.
"Severusi?" zeptal se překvapeně.
"Jeden a tentýž," odpověděl Sirius s ďábelským výrazem. "Dal by sis svačinku, Náměsíčníku?" Za to dostal ránu do hlavy od Harryho a jeho otce.
"Ty jsi takový pitomec, Siriusi," řekl Harry laskavě.
Severus tu výměnu úplně ignoroval. Jeho oči byly zafixované na Remusovi a leskly se v nich slzy. "To je to pokaždé takové, Remusi?" zeptal se chraplavě.
Remus kývl. "Ano." Odtáhl se od Severuse a pokusil se vstát. Sirius s Jamesem mu byli okamžitě po boku, ale mávnutím jejich pomoc odmítl.
"Jak si dokážeš udržet zdravý rozum?" zeptal se Severus, když se taky postavil a díval se na špinavého a unaveného chlapce.
"Proměna je špatná, Severusi," řekl Remus vyrovnaným hlasem. "Ale nejhorší je probuzení se, když nevíš, kde jsi byl, a co jsi dělal." Těžce si povzdechl a konečně po pár krocích přijal Siriusovu pomoc. "Dal bych cokoli, abych si mohl pamatovat - abych každý měsíc nemusel předat svoji mysl a přirozenost vlkodlakovi," dokončil.
Severus k němu přistoupil a vzal ho za druhou ruku. Pak vyrazili na dlouhou cestu do hradu. "Myslím…" začal. Pak se zastavil a svraštil obočí, jako by něco zvažoval. "Myslím, že bych ti s tím mohl být schopen pomoci," řekl. Jak Sirius, tak Remus se překvapeně zastavili.
"Mohl bys?" zopakoval Remus, neodvažuje se nechat proniknout naději do svého hlasu.
"Myslím, že musí být lektvar, který by ti pomohl," řekl věcně. Tohle byl jeho živel a on, lépe než kdo jiný, věděl, čeho jsou lektvary schopny.
Znovu se zaměřil na dva chlapce stojící vedle něj a byl ohromen opatrnou nadějí vkrádající se do Remusova pohledu a neprolitými slzami v Siriusových očích.
"To by bylo… úžasné," prohlásil nakonec Sirius.
Severus nepřítomně kývl a znovu chytil Remuse za ruku. Již zvažoval případné přísady, zatímco pomáhal Siriusovi vést Remuse zpět do hradu.
James a Harry šli pomalu za nimi. Nemluvili, ale bylo to příjemné ticho. Přestože se Harrymu nechtělo zničit tu chvíli, nemohl promarnit příležitost promluvit si se svým otcem.
"Jamesi," začal. "Co se stalo mezi vámi a Petrem?" zeptal se hlasem, o kterém doufal, že je lhostejný.
James se k němu otočil a jeho oči byly najednou ostražité a podezíravé. "Proč se ptáš, Jonathone?" zeptal se pozorně.
Uhu, pomyslel si Harry. Ať to bylo cokoli, muselo to být špatné. Pročistil si krk, pokoušeje se udržet konverzaci nenucenou a nekonfliktní. "Slyšel jsem, že jste bývali dobrými přáteli. Jen mě zajímalo, co se stalo."
James otevřel pusu, aby odpověděl, ale pak ji s klapnutím zase zavřel a jen trhl rameny. Popostrčil si brýle na nose, přistoupil blíž k Harrymu a tichým hlasem mu odpověděl. "Pro Siriho a Remuse je to pořád bolavý," řekl. "Ale zjistili jsme, že v létě někdo viděl Petra na smrtijedském setkání."
Harry se pokoušel zůstat klidný, i přes ledový kráter, který se mu právě utvořil v žaludku. Kurva. Kurva. Kurva. Ty debilní bastarde! Nechal ses načapat příliš brzy! Harry věděl, že když Petr nezradí jeho rodiče, nebude mít Voldemort šanci najít je. Rychle přemýšlel. Vyslal tichou modlitbu za prominutí a promluvil.
"Jamesi," řekl nevěřícně. "Jsi si jistý? Nebelvír sloužící Ty-víš-komu?" Harry potřásl hlavou, jako by nemohl uvěřit tomu, co slyší. "A jak ta osoba poznala, že je to Peter? Slyšel jsem, že po celou dobu setkání mají na obličeji masky." Rychle pohlédl na Jamese, aby ho našel zamyšleného a okusujícího si dolní ret.
"Jamesi, jediné, co říkám, je," Harry se odmlčel, hledaje nejlepší způsob, jak dosáhnout svého. "Myslím, že byste si s ním o tom měli promluvit. Dát mu šanci vyvrátit pochyby. Věci nemusí být přesně tak, jak vypadají. Podívej se na Severuse."
James pořád vypadal zamyšleně, takže ho Harry naposledy popostrčil.
"Promluv si o tom s ostatními, dobře? Přece bys nechtěl přijít o dobrého přítele kvůli nedorozumění." James kývl, pomalu kráčeje s rukama hluboko v kapsách. Dalších několik minut zvažoval Harryho slova, než zvedl oči a opět kývl.

"Dobře."
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 sisi sisi | 9. ledna 2017 v 22:41 | Reagovat

karkulka nepoznala, že s mluví vlk a všechno mu řekla. Myslela, že je to hodný velký pes, tak vyprávěla, jak jde za babičkou, že jí nese dobroty, že už to není daleko.
Dneska je to jako v pohádce. Dík. 8-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama